creditors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creditors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creditors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creditors.

Từ điển Anh Việt

  • Creditors

    (Econ) Các chủ nợ.

    + Là các cá nhân hay các tổ chức cho vay tiền để được người hoặc tổ chức vay hứa trả một khoản tiền nhất định hàng năm theo LÃI SUẤT và hoàn trả GỐC vào một ngày nào đó trong tương lai.