coping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coping.

Từ điển Anh Việt

 • coping

  /'koupiɳ/

  * danh từ

  (kiến trúc) mái tường, đầu tường (phần trên cùng của tường)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coping

  * kỹ thuật

  đỉnh đập

  lớp phủ

  tấm lợp

  xây dựng:

  bản phủ

  đỉnh tường

  gáy tường

  gờ gáy tường

  mái đầu tường

  mái tường

  tường đỉnh

  y học:

  chụp răng

Từ điển Anh Anh - Wordnet