cope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cope.

Từ điển Anh Việt

 • cope

  /koup/

  * danh từ

  (tôn giáo) áo lễ

  (nghĩa bóng) bầu, vòm; áo khoác, màn

  the cope of night: trong lúc màn đêm, thừa lúc đêm tối

  nắp khuôn đúc

  (như) coping

  (kỹ thuật) cái chao, cái chụp

  * ngoại động từ

  khoác áo lễ (cho giáo sĩ)

  xây vòm

  xây mái (một bức tường)

  * nội động từ

  (+ over) lồi ra (như phần trên cùng của tường)

  (+ with) đối phó, đương đầu

  to cope with difficulties: đương đầu với những khó khăn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cope

  * kỹ thuật

  bán khuôn trên

  bạt

  cái chụp

  cắt

  làm hòm khuôn trên

  nửa khuông trên

  mái đua

  mái hắc

  phủ lên

  vòm

  xây vòm

  cơ khí & công trình:

  cái trao

  nửa khuôn trên

  xây dựng:

  Khóa rãnh hình V

  xếp gạch lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cope

  a long cloak; worn by a priest or bishop on ceremonial occasions

  come to terms with

  We got by on just a gallon of gas

  They made do on half a loaf of bread every day

  Synonyms: get by, make out, make do, contend, grapple, deal, manage

  Similar:

  header: brick that is laid sideways at the top of a wall

  Synonyms: coping