commercial objective nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commercial objective nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commercial objective giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commercial objective.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • commercial objective

    * kinh tế

    mục tiêu thương mại