climbing lane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing lane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing lane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing lane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • climbing lane

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đường đi chậm (giao thông)

  đường leo dốc

  làn leo dốc