climbing-frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing-frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing-frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing-frame.

Từ điển Anh Việt

 • climbing-frame

  thành ngữ climbing

  climbing-frame

  khung chơi leo trèo của trẻ em

  thành ngữ climbing

  climbing-frame: khung chơi leo trèo của trẻ em