class pteridospermopsida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

class pteridospermopsida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm class pteridospermopsida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của class pteridospermopsida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • class pteridospermopsida

    Similar:

    pteridospermopsida: extinct gymnosperms most of Carboniferous to Jurassic: seed ferns and allies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).