church of england nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

church of england nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm church of england giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của church of england.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • church of england

    Similar:

    anglican church: the national church of England (and all other churches in other countries that share its beliefs); has its see in Canterbury and the sovereign as its temporal head

    Synonyms: Anglican Communion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).