brisk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brisk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brisk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brisk.

Từ điển Anh Việt

 • brisk

  /brisk/

  * tính từ

  nhanh, nhanh nhẩu, nhanh nhẹn; lanh lợi

  brisk pace: bước đi nhanh nhẹn

  hoạt động, phát đạt

  trade is brisk: buôn bán phát đạt

  nổi bọt lóng lánh (rượu sâm banh); sủi bọt (bia)

  trong lành, mát mẻ (không khí)

  lồng lộng (gió)

  * ngoại động từ

  làm hoạt động lên, làm sôi nổi lên, làm phấn khởi lên, làm vui lên

  to brisk someone up: làm cho ai phấn khởi (vui) lên

  * nội động từ

  to brisk up phấn khởi lên, vui lên

  to brisk up a fire

  khêu ngọn lửa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brisk

  * kinh tế

  làm hoạt động lên

  nổi bọt

  sủi bọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet