spanking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spanking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spanking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spanking.

Từ điển Anh Việt

 • spanking

  /'spæɳkiɳ/

  * danh từ

  sự phát vào đít, sự đánh vào đít

  * tính từ

  chạy nhanh

  (thông tục) hay, chiến, cừ, đáng chú ý

  to have a spanking meal: ăn một bữa rất ngon

  to, thổi mạnh (gió)

  * phó từ

  (thông tục) không chê được, cừ, chiến

  a spanking fine woman: một người đàn bà xinh không chê được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spanking

  the act of slapping on the buttocks

  he gave the brat a good spanking

  Similar:

  spank: give a spanking to; subject to a spanking

  Synonyms: paddle, larrup

  alert: quick and energetic

  a brisk walk in the park

  a lively gait

  a merry chase

  traveling at a rattling rate

  a snappy pace

  a spanking breeze

  Synonyms: brisk, lively, merry, rattling, snappy, zippy