bracing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bracing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bracing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bracing.

Từ điển Anh Việt

 • bracing

  /'breisiɳ/

  * tính từ

  làm cường tráng, làm khoẻ mạnh

  bracing air: không khí làm khoẻ người

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bracing

  * kỹ thuật

  gân tăng cứng

  gia cố

  giằng

  giằng gió

  hệ giằng

  làm chắc

  ngàm

  sự căng

  sự ghép

  sự gia cố

  sự giằng

  sự kẹp chặt

  sự liên kết

  sự liên kết cứng

  thanh chống xiên

  cơ khí & công trình:

  chắn cữ

  khung đàn

  xây dựng:

  cột chống xiên

  cột chống xô

  giằng tăng cứng

  sự giằng cứng

  sự neo giữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet