branch pilot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

branch pilot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm branch pilot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của branch pilot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • branch pilot

    * kinh tế

    hoa tiêu ở cửa biển