braces nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braces nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braces giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braces.

Từ điển Anh Việt

 • braces

  (Tech) dấu ngoặc ôm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • braces

  * kỹ thuật

  dấu ngoặc

  dấu ôm ({})

  xây dựng:

  các thanh chống

  toán & tin:

  dấu ngoặc ({})

Từ điển Anh Anh - Wordnet