bias source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bias source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bias source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bias source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bias source

    * kỹ thuật

    điện:

    nguồn từ hóa sơ bộ