bias meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bias meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bias meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bias meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bias meter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy đo độ lệch

    máy đo phân cực