bias generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bias generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bias generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bias generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bias generator

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ tạo điện áp lưới

    bộ tạo thiên áp