bias distortion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bias distortion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bias distortion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bias distortion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bias distortion

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  biến dạng lệch

  điện lạnh:

  méo không đều

  méo lệch

  méo sai thiên áp

  toán & tin:

  sự méo không đều

  sự méo lệch