ascending node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ascending node

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  nút tiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ascending node

  the point at which an orbit crosses the ecliptic plane going north

  Antonyms: descending node