ascending tops nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending tops nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending tops giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending tops.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascending tops

    * kinh tế

    những chóp giá cao dần