ascending line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascending line

    * kỹ thuật

    đường dốc lên