ascending condition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending condition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending condition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending condition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascending condition

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điều kiện dây chuyền tăng

    điều kiện dây truyền tăng