ascending aorta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending aorta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending aorta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending aorta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ascending aorta

    the ascending part of the aorta as it emerges from the left ventricle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).