apparent density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparent density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparent density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparent density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apparent density

  * kinh tế

  mật độ biến kiến

  * kỹ thuật

  mật độ biểu kiến

  hóa học & vật liệu:

  tỷ trọng biểu kiến