annual leave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annual leave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annual leave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annual leave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • annual leave

  * kinh tế

  ngày nghỉ hàng năm

  nghỉ phép năm

  * kỹ thuật

  nghỉ phép hàng năm