annual amplitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annual amplitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annual amplitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annual amplitude.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annual amplitude

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    biên độ năm