nơi khác trong Tiếng Anh là gì?

nơi khác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi khác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nơi khác

  another place; elsewhere

  họ từ chỗ khác đến they came from another place

  người ở chỗ khác đến thành phố này dễ bị lạc đường strangers to this city often get lost

  xem chỗ khác

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nơi khác

  other place, other location