nơi bí ẩn trong Tiếng Anh là gì?

nơi bí ẩn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi bí ẩn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi bí ẩn

    * dtừ

    sanctuary