lãi trong Tiếng Anh là gì?

lãi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lãi

  interest

  những cổ phần lãi nhiều shares that yield high interest

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lãi

  * noun

  profit; interest

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lãi

  profit, interest, dividend; to earn a profit