lãi nguyên trong Tiếng Anh là gì?

lãi nguyên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi nguyên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi nguyên

    gross profit