lãi suất chiết khấu trong Tiếng Anh là gì?

lãi suất chiết khấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi suất chiết khấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi suất chiết khấu

    discount rate