lãi hàng ngày trong Tiếng Anh là gì?

lãi hàng ngày trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi hàng ngày sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi hàng ngày

    daily interest