lãi suất dài hạn trong Tiếng Anh là gì?

lãi suất dài hạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi suất dài hạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lãi suất dài hạn

    long term interest rate