lãi hàng năm trong Tiếng Anh là gì?

lãi hàng năm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi hàng năm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi hàng năm

    annual interest