lãi suất thấp trong Tiếng Anh là gì?

lãi suất thấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi suất thấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lãi suất thấp

    low interest rate