lãi suất trong Tiếng Anh là gì?

lãi suất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi suất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lãi suất

  interest rate

  lãi suất cao được xem là vũ khí chống lạm phát high interest rates are seen as a weapon against inflation

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lãi suất

  Interest rate

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lãi suất

  interest rate