lãi cổ phần trong Tiếng Anh là gì?

lãi cổ phần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi cổ phần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi cổ phần

    dividend