lãi hàng tháng trong Tiếng Anh là gì?

lãi hàng tháng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi hàng tháng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi hàng tháng

    monthly interest