đại sứ quán trong Tiếng Anh là gì?

đại sứ quán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại sứ quán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đại sứ quán

  embassy

  mọi chi tiết xin liên hệ với đại sứ quán việt nam tại hoa kỳ for further information, please contact the vietnamese embassy in the united states

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đại sứ quán

  Embassy

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đại sứ quán

  embassy