đại úy trong Tiếng Anh là gì?

đại úy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại úy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đại úy

  * dtừ

  subahdar, capt, captain

  * thngữ

  number one

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đại úy

  captain (military rank)