đại hàn trong Tiếng Anh là gì?

đại hàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại hàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đại hàn

  korea; korean

  cold spell (occurring on jan, 20-21)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đại hàn

  cold spell (occurring on jan, 20-21)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • Đại Hàn

  Korea, Republic of Korea