đại cổ sinh trong Tiếng Anh là gì?

đại cổ sinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại cổ sinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại cổ sinh

    * ttừ

    palaeozoic, primary