ánh trăng trong Tiếng Anh là gì?

ánh trăng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh trăng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh trăng

    moonlight

    ánh trăng nhân tạo artificial moonlight

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ánh trăng

    moonlight