ánh băng trong Tiếng Anh là gì?

ánh băng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh băng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh băng

    * dtừ

    iceblink, blink