ánh ban mai trong Tiếng Anh là gì?

ánh ban mai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh ban mai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh ban mai

    * dtừ

    aurora