ánh mặt trời trong Tiếng Anh là gì?

ánh mặt trời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh mặt trời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh mặt trời

    sunlight

    dưới ánh mặt trời chẳng có gì là mới lạ there's nothing new under the sun

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ánh mặt trời

    sunlight, glare of the sun