ánh đất trong Tiếng Anh là gì?

ánh đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh đất

    * dtừ

    earth-shine