ánh sáng xiên trong Tiếng Anh là gì?

ánh sáng xiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh sáng xiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh sáng xiên

    * dtừ

    cross-light