ánh bạc trong Tiếng Anh là gì?

ánh bạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh bạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh bạc

    silver

    xanh ánh bạc silver blue