ánh sáng rực rỡ trong Tiếng Anh là gì?

ánh sáng rực rỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh sáng rực rỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh sáng rực rỡ

    * dtừ

    glow, radiance, lustre