ánh sáng mờ mờ trong Tiếng Anh là gì?

ánh sáng mờ mờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh sáng mờ mờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ánh sáng mờ mờ

    * dtừ

    shimmer

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ánh sáng mờ mờ

    dim light